Berichten met tags ‘Voorst’

De ontwikkelingen rondom kasteel Nijenbeek: 2007 - 2014

maandag, januari 13th, 2014

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van DulmenDe werkgroep Nijenbeek zet zich sinds 2007 in voor het behoud en de publieke toegankelijkheid van de Nijenbeek. Na zeven jaar onafgebroken inzet is het doel dan eindelijk in zicht: de Nijenbeek wordt geconsolideerd en moet uiterlijk in 2015 een nader te bepalen aantal dagen per jaar worden opengesteld voor publiek.

Lees verder »

Share on Facebook

Ideeën voor openstelling te vroeg

vrijdag, mei 17th, 2013

De Nijenbeek in volle glorie in 1891

De Nijenbeek in volle glorie in 1891

VOORST - Stel met ingang van 2015 van april tot en met september De Nijenbeek open op elke tweede en vierde zondag van de maand.

Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen vijfmaal maximaal dertig personen de ruïne bezoeken.

Dit stelt Werkgroep de Nijenbeek voor aan de gemeente. De groep denkt bijvoorbeeld ook aan rondleidingen voor scholieren uit de Stedendriehoek op de eerste en derde woensdag van de maand.

“De werkgroep is enthousiast, maar ook wat voorbarig”, zegt Pieter Witte, rentmeester van Landgoed De Poll, in een reactie. Als na het uitwerken van het consolidatieplan blijkt dat het onder voorwaarden mogelijk (en veilig) is De Nijenbeek te betreden dan werkt barones Van Lynden daar zeker aan mee, aldus Witte. “De werkgroep is jaren te vroeg met haar ideeën. Het is ook niet realistisch van 2015 uit te gaan. We moeten nog veel subsidies zien binnen te halen en willen geen valse verwachtingen bij het publiek wekken.”

Share on Facebook

Expositie over De Nijenbeek

donderdag, mei 16th, 2013

VOORST - ‘De mensen en De Nijenbeek door de eeuwen heen’, is het thema van een expositie op zondag 9 juni bij De Nijenbeek (13.30-16.00 uur).

Foto’s inzenden voor deze expositie kan via stefanrutgers@hetnet.nl. Hij is van Werkgroep de Nijenbeek.

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van Dulmen

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van Dulmen

Share on Facebook

Raad: stel ruïne Nijenbeek open

dinsdag, maart 5th, 2013

De Nijenbeek in 1920

De Nijenbeek in 1920

TWELLO/VOORST - Zodra het veilig is en uiterlijk in 2015 moet ruïne De Nijenbeek in Voorst een aantal dagen per jaar toegankelijk worden voor het publiek.

Daarnaast moeten het ontwikkelingsplan voor Landgoed De Poll en de revitalisatievisie voor De Nijenbeek tot één nieuw bestemmingsplan leiden.

Met onder meer deze opdrachten gaat het college onderhandelingen voeren met landgoedeigenaar barones A. van Lynden. Dit is het gevolg van een maandagavond aangenomen motie, die was ingediend door PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen, Liberaal 2000 en CDA. Deze fracties willen voorkomen dat de ruïne, die voor verdere aftakeling moet worden behoed (’consolidatie’), het ondergeschoven kindje wordt. De nadruk moet in hun ogen niet alleen komen te liggen op de plannen voor het landgoed, waaronder het renoveren van monumentale boerderijen en het op basis van erfpacht uitgeven van maximaal zeven nieuwe bouwkavels. De motie-indieners vinden dat moet worden bekeken of het landgoed een deel van de kavelopbrengst ‘kan’ gebruiken voor de aanpak van De Nijenbeek. Portefeuillehouder Jos Penninx zei dat dit de dekkings- en financieringsmogelijkheden voor het landgoed moeilijker maakt. De burgemeester kon wel leven met de motie. Hij zag de punten daarin als accentverschillen. Maarten Brand (VVD) was woedend over de motie, omdat die volgens zijn fractie geen enkele rekening houdt met de belangen van de landgoedeigenaar. VVD en D66 stemden tegen. Beide vrezen dat er ten aanzien van het landgoed en de ruïne over twee jaar nog niets is bereikt.

Share on Facebook

Erop of eronder voor de Nijenbeek

zaterdag, februari 2nd, 2013

De Nijenbeek in 1874 op een prent van Jacobus Craandijk. Bron: Wikimedia

Beste vrienden van de Nijenbeek,
Komende weken breken er spannende tijden aan die de toekomst van kasteel de Nijenbeek bepalen.
Vorige week hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst en de eigenaar van

landgoed “De Poll” een basisplan gepresenteerd voor landgoed de Poll met daarbij inbegrepen

kasteelruïne de Nijenbeek. Helaas constateren wij als werkgroep Nijenbeek, dat het wel en wee

van de Nijenbeek ondersneeuwt binnen het totale plan. Wij willen meer aandacht voor de Nijenbeek

en hopen daarbij op uw steun.


Het conceptplan wordt op het gemeentehuis in Twello besproken op:

Maandag 11 februari (vanaf 19:30 uur) in een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. U kunt hierbij

aanwezig zijn of deelnemen.
Maandag 4 maart (vanaf 19.30 uur) in de gemeenteraadsvergadering waar u aanwezig mag zijn op de

publieke tribune.

Op 11 februari neemt werkgroep de Nijenbeek deel aan het rondetafelgesprek om de Nijenbeek nadrukkelijker

voor het voetlicht te brengen. Insteek is daarbij een publieke functie voor de Nijenbeek welke past binnen het

beschermde natuurgebied waarin de kasteelruïne ligt. Een bescheiden publieke functie kan de aandacht van de

maatschappij voor de natuur in de omgeving versterken, mits goed doordacht.

Graag willen we u vragen ons hierbij te ondersteunen. Dit kunt u doen door:
- Aanwezig te zijn op één of beide avonden op het gemeentehuis.

- Deze e-mail door te sturen naar zoveel mogelijk bekenden van u.

- Via social media uw netwerk te attenderen op deze avonden en het belang hiervan voor de Nijenbeek.

Nadere informatie over de huidige plannen kunt u vinden op de website van de Gemeente Voorst:

http://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=1036

Als werkgroep zetten wij ons in voor het behouden van kasteelruïne de Nijenbeek. Wij hopen hierbij op

uw steun.

Share on Facebook

Lot kasteelruïne in handen provincie

vrijdag, januari 25th, 2013

nijenbeekseweg-056-057VOORST - Van werkzaamheden aan de volgens kenners ‘Mooiste ruïne van Nederland’ is zeker dit jaar nog geen sprake. Wél is aan De Nijenbeek in Voorst sinds gisteren een officiële website gewijd.

Daarop staat de historie van de kasteelruïne beschreven en is er aandacht voor het omringende landschap. De site vermeldt ook het in 2012 bekendgemaakte plan om De Nijenbeek te ‘consolideren’. Zo noemen Olivier Graeven van Architectenbureau Braaksma & Roos en Martijn van der Steen van restauratie advies en begeleidingsbureau (RAB) de aanpak die nodig is om verder verval van De Nijenbeek te voorkomen. De insteek is dat de ruïne de ruïne moet blijven. Wel zijn maatregelen nodig om de constructie te verstevigen. Deze visie heeft de steun van organisaties zoals het Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Voorster college is ook voorstander. De beoogde aanpak van De Nijenbeek, die nog niet is uitgewerkt, kost circa 2,5 miljoen euro. Geld dat noch barones Van Lynden, eigenares van Landgoed De Poll waartoe de ruïne behoort, noch de gemeente Voorst heeft. Beide gaan zich bij de provincie hard maken voor een subsidie. Dit jaar volgt een flora- en faunaonderzoek.

Share on Facebook

Opening Nijenbeektentoonstelling 13 oktober 2011

zaterdag, september 17th, 2011

De Nijenbeek in 1874 op een prent van Jacobus Craandijk. Bron: Wikimedia

De Nijenbeek in 1874 op een prent van Jacobus Craandijk. Bron: Wikimedia

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,

 

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de expositie

        “de Nijenbeek: verleden, heden en een vitale toekomst!”

 De opening vindt plaats op 13 oktober a.s. in de raadzaal van het gemeentehuis in Twello, aan de HW Iordens weg 17.

 Het programma is als volgt:

15.00-15.30u:    Inloop . Ontfanck Gheselle brengt Middeleeuwse muziek ten gehore

15.30-16.00u:    Toespraak Stefan Rutgers, voorzitter Werkgroep  de Nijenbeek

                                Toespraak dhr. T. Gijsbers, Heemschut

                               Toespraak dhr J. Penninx, burgemeester gemeente Voorst

                               3 gedichten over de Nijenbeek  door dhr Martinus Ooms
                               Uitreiking Nijenbeekmunt 2011

                               Toespraak en openingshandeling door dhr. Drs. Baron Schimmelpenninck van Oye

16.00-17.00:       Mogelijkheid tot bezichtiging expositie onder genot van hapje en drankje.

 In verband met de organisatie verzoeken wij u uw komst (+ aantal personen) te bevestigen via

 e-mail:  p.barendregt3@chello.nl .

Met vriendelijke groet, mede namens Werkgroep de Nijenbeek,

 

 

 

 

Stefan Rutgers

Voorzitter Werkgroep de Nijenbeek
www.nijenbeek.nl

 

N.B. de expositie is op werkdagen  tussen 8.30-12.15u te zien tot 1 januari 2012 in het gemeentehuis  te Twello.

Share on Facebook