Nieuws

Informatiebijeenkomsten opmaat onderzoek ruïne

dinsdag, mei 5th, 2009

VOORST - Leden van de Werkgroep de Nijenbeek gaan op 10 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus en 13 september tussen 14.00 en 16.00 uur bezoekers informeren omtrent verleden, heden en toekomst van de uit 1230 stammende kasteelruïne aan de IJssel.

Ter plekke wordt een mondelinge toelichting gegeven en daarnaast zijn er gratis folders te verkrijgen.

Op 14 juni gaat een en ander gepaard met een expositie en middeleeuwse live-muziek. Ook is er vanaf 14.00 uur een wandeltocht die start bij Bakkerij Bril te Voorst.

Tijdens de wandeling wordt een kruiwagen, gevuld met ‘kloostermoppen’ (middeleeuwse stenen) naar de Nijenbeek gebracht. Na aankomst bij de ruïne worden deze om circa 15.00 uur aangeboden aan een vertegenwoordiger van de Voorster politiek. De overhandiging gaat gepaard met het uitdelen van de door Bakker Bril vervaardigde Nijenbeek-koeken.

De activiteiten gelden als opmaat naar het bouwkundig onderzoek naar de staat van de Nijenbeek, dat dit najaar gaat plaatsvinden. Het is een voortvloeisel uit een door de landgoedeigenaresse en de gemeente Voorst ondertekend bestemmingsplan voor landgoed De Poll.

De ‘uitslag’ van het bouwkundig onderzoek wordt vertaald in een plan dat zal leiden tot consolidatie van de Nijenbeek.

Bron: www.destentor.nl

Share on Facebook

Handtekeningen voor Nijenbeek

maandag, december 8th, 2008

VOORST - Woensdagochtend om 10 uur worden op het gemeentehuis van Voorst in Twello 1000 handtekeningen overhandigd aan burgemeester Penninx. Deze handtekeningen actie is een initiatief van de werkgroep De Nijenbeek. Deze werkgroep zet zich sinds juni 2005, middels diverse publieksvriendelijke acties in voor het behoud van de kasteelruïne De Nijenbeek uit 1230.

Met de handtekeningen geven de inwoners blijk van hun bezorgdheid omtrent de staat waarin de Nijenbeek anno 2008 zich bevindt. Deze overhandiging dient als adhesiebetuiging op de ondertekening van een intentieovereenkomst door burgemeester Penninx en mevrouw Van Lynden, eigenaresse van landgoed de Poll, waar de Nijenbeek onderdeel van uit maakt.

In deze intentieverklaring is vastgelegd dat er een onderzoek komt naar de bouwkundige staat van De Nijenbeek. Daarop volgend zullen financiën gezocht worden om het behoud te bekostigen.

Bron: www.destentor.nl

Share on Facebook

Hoop gloort voor De Nijenbeek in Voorst

vrijdag, november 28th, 2008

vrijdag 28 november 2008 TWELLO - Er komt een onderzoek naar de bouwkundige staat van kasteelruïne De Nijenbeek in Voorst. Als bekend is wat er technisch nodig is om de ruïne aan de oevers van de IJssel te behouden, volgt een onderzoek naar de mogelijkheden om dat te financieren. Die intentie is opgenomen in de afspraken die de gemeente Voorst heeft gemaakt met landgoed De Poll over de toekomst van het landgoed in Wilp. De afspraken moeten leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan, zodat het is toegesneden op de noden en wensen die leven op het landgoed.

De Voorster gemeenteraad wil wel meewerken aan zo’n wijziging, maar op voorwaarde dat de Nijenbeek onderdeel wordt van de toekomstvisie voor De Poll.

Volgens burgemeester Jos Penninx, die het onderdeel ‘Landgoederen’ in zijn portefeuille heeft, wordt aan die voorwaarde voldaan.

Barones A. van Lynden, eigenares van De Poll, kan goed leven met de afspraak over De Nijenbeek, dat tot haar bezit behoort. Als de indruk zou bestaan dat zij zich niet zo druk maakt over de toekomst van De Nijenbeek, dan wil ze die graag wegnemen. ,,Ik zie De Poll als een van de kroonjuwelen van de provincie Gelderland. Ik ben al jaren bezig om het landgoed zo goed mogelijk te bewaren voor het nageslacht. Dat geldt voor alle gebouwen, dus ook voor De Nijenbeek. Daar ben ik al jaren mee bezig. Maar het is niet gemakkelijk.”

Zodra het onderzoek naar de bouwkundige staat klaar is, moet er geld komen voor een betere bescherming van het monument. Van Lynden heeft haar hoop daarbij gevestigd op bijdragen van onder meer de provincie Gelderland.

Share on Facebook

Nijenbeek, broederstrijd en liefde centraal

zaterdag, augustus 23rd, 2008

zaterdag 23 augustus 2008

De Laatste Pijl handelt over de broedertwist tussen de hertogen Reinoud en zijn jongere broer Eduard. Eduard grijpt de macht en sluit Reinoud op in de Nijenbeek. Bekend is de legende dat Reinoud in de cel zó dik werd dat hij er zelfstandig niet meer uit kon.

Eduard stierf in 1371. Volgens de overlevering werd hij getroffen door een pijl. De schutter, Herman Leers, nam zo wraak voor het feit dat Eduard zijn geliefde had afgepakt.

De Laatste Pijl, Agave Kruijssen. ISBN 9789020978056, 12,95 euro.

Share on Facebook

Restauratie ruïne Nijenbeek is ’schrikbeeld’

woensdag, juli 16th, 2008

woensdag 16 juli 2008

Er wordt gewerkt aan een plan om de ruïne Nijenbeek bij Voorst te restaureren. Dit plan is tot grote vreugde van veel mensen, zoals de leden van werkgroep de Nijenbeek. Maar volgens Hans Thomassen uit Apeldoorn is een grondige restauratie niet nodig en zelfs een ’schrikbeeld’. “Het is een mystieke plek”, zegt Thomassen. “Zo zag ik een paar jaar geleden in de winter bij hoog water drie reeën. Ze hadden nog een droog plekje kunnen vinden. Als je bij de Nijenbeek staat, gaan je gedachten vanzelf terug naar vroeger tijden. Ik leef absoluut niet in het verleden, maar ik vind dat je hier niet aan moet zitten. Paleis Het Loo met de tuinen, moet je bijvoorbeeld wél onderhouden. In de stad kan dat, maar op deze locatie moet je zoiets in zijn waarde laten.”

Volgens Thomassen is het tijd om de Nijenbeek terug te geven aan de natuur. “Vroeger had de Nijenbeek een geweldige functie, maar die tijd is voorbij. Je kunt hier perfect de tand des tijds zien. Door hier alleen maar te staan, kun je prima mijmeren over wie er hebben geleefd en gevochten. Ga daarom niet als een doldrieste restaureren, maar denk even na. Geniet van hoe het nu is. We moeten eens durven om niets te doen. Maar het is ook het goed recht van bijvoorbeeld werkgroep de Nijenbeek om het te willen restaureren. Als de meerderheid van de mensen dat wil, moeten ze het gewoon doen. Zo werkt de democratie.”

Overweegt Thomassen om zelf actie te ondernemen om de restauratie tegen te houden? “Geen sprake van. Maar dan ga ik niet meer kijken”, zegt hij met een kleine glimlach. ,,Vroeger kwamen we hier wel met de kinderen. Ik vertelde dan altijd spookverhalen en dikte die een beetje aan. Dat hoort er een beetje bij. In deze hightech computertijd spookt het nergens meer, maar bij de Nijenbeek kun je dat soort verhalen nog vertellen.”

Share on Facebook

IJsselgebied decor middeleeuwse thriller

vrijdag, juli 11th, 2008

vrijdag 11 juli 2008

VOORST/HALL - Agave Kruijssen (48) uit Brummen is gefascineerd door de middeleeuwen. In De Laatste Pijl, haar nieuwste boek, komt de historie van Gelre in de veertiende eeuw tot leven, met daarin een grote rol voor kasteel de Nijenbeek in Voorst.

Ze wandelde ooit met een gids door het IJssellandschap bij Deventer en Zutphen. Ze bezocht de Nijenbeek, waar ze nog eens het verhaal hoorde van Reinoud, de hertog die opgesloten zat in de cel van de huidige ruïne. ,,Dat prikkelde me om een historisch, spannend verhaal te maken over de middeleeuwse geschiedenis van de streek rond de IJssel tussen Arnhem en Zwolle.

Het oosten van het land was in die tijd veel belangrijker dan het westen. Híer gebeurde het. Je ziet dat ook aan al die kastelen die dateren uit die tijd.”

De Nijenbeek staat centraal, maar er ook de kastelen Rechteren (Vechtdal), Keppel, Rosendael en Cannenburgh (Vaassen) komen er in voor. Het boek is doorspekt met de historische wortels van het gebied, met heeft ook aandacht voor de verwoesting van kasteel Voorst bij Zwolle en de steun van de Bronckhorsters aan Reinouds broer en rivaal Eduard.

Agave Kruijssen, die Nederlands studeerde en onder meer een biografie schreef over Floris V, is geboeid door de middeleeuwen. ,,Toen gebeurde er zóveel; de historische slagen, de sagen. Mooie ingrediënten voor een boek. Ik zie nog genoeg ijkpunten voor nog méér boeken.”

De Laatste Pijl richt zich op lezers vanaf elf jaar; de materie toegankelijk opschrijven voor een twaalfjarige, maar tegelijk niet te kinderlijk voor een volwassene.

Agave Kruijssen heeft die lastige balans goed gevonden. ,,Ik vind het jammer als een boek slechts voor een bepaalde groep geschikt is. Ik probeer altijd voor een brede doelgroep te schrijven. Het is belangrijk dat jong en oud zo over de geschiedenis kunnen lezen.”

Share on Facebook

Plan voor restauratie Nijenbeek in de maak

zaterdag, juni 28th, 2008

zaterdag 28 juni 2008

VOORST - De kasteelruïne Nijenbeek aan de IJssel bij Voorst wordt onder handen genomen. Op verzoek van PvdA, D66, GroenLinks en CDA maakt het college van B en W een plan van aanpak om de ruïne te restaureren.

Dit wordt bevestigd door een woordvoerster van de gemeente. “Momenteel stelt het college met de eigenaar van landgoed De Poll een visie op. Er wordt bijvoorbeeld omschreven wat de cultuur-historische objecten in het gebouw zijn. De verwachting is dat er uiterlijk in september een voorstel komt.”

Stefan Rutgers van werkgroep De Nijenbeek is blij met dit besluit. “Dit is toch een klein mijlpaaltje. De gemeente erkent het nu als volwaardig monument en verplicht zich er zo ook toe om de Nijenbeek uit de vergetelheid te halen. We kunnen nu - figuurlijk - de vlag uit hangen.”

Voor de werkgroep komt dit nieuws op een goed moment. Morgen is namelijk een open middag bij de Nijenbeek en de werkgroep meldt dat dit ‘heugelijke feit’ niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Ook kunnen de bezoekers een petitie ondertekenen waarmee zij aangeven vóór het behoud van de ruïne te zijn.

Aan het eind van de middag is de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor basisscholieren uit de gemeente Voorst. Zij mochten een tekening maken van de Nijenbeek, maar daaruit moest blijken hoe zij de ruïne op zouden knappen.

De open middag bij Nijenbeek duurt morgenmiddag van 13 tot 16.30 uur.

Share on Facebook

Gemeenteraad Voorst erkent Nijenbeek als historisch monument

maandag, juni 16th, 2008

Persbericht

Werkgroep ‘de Nijenbeek’ is zeer verheugd dat, tijdens de behandeling van de gemeentelijke programmabegroting op 16 juni j.l. , de ingediende motie van Martin Ooms namens de progressieve fracties (PvdA, GroenLinks en D66) aan de orde kwam. Daarin wordt ervoor gepleit om de ‘Nijenbeek’ bij dorp Voorst, zijnde een toeristische trekpleister, als volwaardig monument te gaan beschouwen. Men wil overleg met de eigenaresse over de opstelling van een consolidatieprogramma en de daarvoor benodigde geldelijke middelen putten uit het “Revolving fund Monumentenzorg”. De motie werd aangenomen met 10 stemmen voor (CDA en progressieve fracties). Liberaal 2000, VVD en GemeenteBelangen stemden tegen.

Een en ander valt prachtig samen met het feit dat op 29 juni a.s. er van 13:30 tot 16:00 weer een ‘open middag’ zal plaatsvinden bij Burcht de Nijenbeek. Na het doorslaande succes van de vorige ‘open middag’ heeft werkgroep ‘de Nijenbeek’ besloten er een jaarlijks evenement van te maken. Ook dit jaar zullen de leden van de werkgroep geïnteresseerden voorzien van de nodige informatie over de circa 777-jaar oude Burcht. Iedere bezoeker ontvangt daarbij kosteloos de nieuwe folder, die naast de wetenswaardigheden, ook een beeld van de slechte staat van de Nijenbeek zal bevatten.

Verder krijgen de bezoekers ook de kans hun ‘stem’ te laten horen, door middel van het tekenen van de petitie: ‘Ook ik teken voor het behoud van de Nijenbeek!’. Daarnaast zal er de gehele dag een muzikale ode aan de oude Burcht worden gebracht door middel van middeleeuwse muziek door het duo Ontfanck Gheselle. Net als vorig jaar levert Bakker Bril uit Voorst weer de enige echte Nijenbeekkoek (met nootdak), waarvan elke bezoeker er kosteloos een krijgt. Ten slotte zal er een prijsuitreiking plaatsvinden van een tekenwedstrijd voor basisscholieren uit de gemeente Voorst (zij konden de huidige Nijenbeek intekenen/kleuren in gewenste staat).

Share on Facebook

Nijenbeek-seizoen weer aangebroken

woensdag, mei 14th, 2008

door Gerard Potijk/De Stentor

woensdag 14 mei 2008
TWELLO/VOORST - Stefan Rutgers weet het zeker: eens wappert weer de vlag op de - dan herbouwde - kasteelruïne de Nijenbeek bij Voorst.
Dat het nog (tientallen?) jaren kan duren voordat het zo ver is, relativeert hij: ,,Ach, dat gebouw staat er al 800 jaar. Waar hebben we het dan over?”

Het is voorjaar en dan breekt - traditiegetrouw zou je haast zeggen - het moment aan dat Twellonaar Stefan Rutgers nieuwe acties aankondigt voor het behoud van de Nijenbeek.

De deplorabele toestand waarin de ruïne aan de oever van de IJssel verkeert, gaat hem aan het hart en hij wil niets liever dan het monument aan de vergetelheid ontrukken. Dat restauratie, vanwege de enorme kosten en het gebrek aan medewerking van de eigenares, een schier onmogelijke opgave lijkt, deert de Twellonaar niet. Opgeven komt in zijn woordenboek niet voor. Hij bespeurt bovendien wel degelijk dat er iets in gang is gezet en dat geeft hem hoop. Zo ving Rutgers op dat de gemeente Voorst de Nijenbeek onderdeel maakt van een plan om het landgoed De Poll, waartoe ook de ruïne behoort, meer economische armslag te geven.

Rutgers: “Tot nu toe ging alle aandacht uit naar het behoud van de boerderijen op het landgoed. Ik begrijp wel dat die prioriteit hebben. Maar als je er als gemeente voor zorgt dat op die boerderijen nieuwe functies mogelijk zijn, dan mag je daar iets voor terugvragen. Kennelijk gebeurt dat nu en daar is de Nijenbeek mee geholpen.”

Zonder zich op de borst te willen kloppen denkt Rutgers dat dit proces mede in gang is gezet door acties van de werkgroep die hij in het leven heeft geroepen.

De werkgroep wil de ruïne onder de aandacht van het grote publiek brengen, in de hoop dat er dan gemakkelijker fondsen voor restauratiekunnen worden aangeboord.

De werkgroep ontwikkelde een lespakket voor gebruik op de Voorster basisscholen en een folder over heden, verleden en toekomst van de Nijenbeek.

“Restaureren is het ultieme doel”, zegt Rutgers, die wel zo realistisch is dat hij inziet dat consolidatie vooralsnog het hoogst bereikbare is. “Als het gebouw niet verder achteruit gaat, is er al veel gewonnen. Een dak erop, het voegwerk repareren en een trappartij installeren zodat je naar boven kunt klimmen om van het uitzicht te genieten.”

Tijdens een vakantie in Engeland stuitte Rutgers op een toren die vergelijkbaar is met die aan de IJssel. “Daar was ook een trappartij in gemaakt en eens per maand is die ruïne voor het publiek geopend. Dat moet hier óók kunnen.”

Vanaf 25 mei (tussen 13.00 en 16.00 uur) staat de werkgroep elke vierde zondag van de maand bij de ruïne met om passanten te informeren. Op 29 juni is er een feestelijke middag met de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd voor kinderen.

- Voor meer informatie: www.nijenbeek.nl

Share on Facebook

Informatiebord Nijenbeek verdwenen

dinsdag, april 17th, 2007

De Stentor

dinsdag 17 april 2007
VOORST - Het afgelopen zondag onthulde informatiebord bij ruïne Nijenbeek in Voorst is alweer verdwenen. Op het bord was informatie te vinden over de geschiedenis van de kasteelruïne die onderdeel is van landgoed De Poll.

De plaatsing ervan was een initiatief van werkgroep De Nijenbeek, die de toren wil behoeden voor verder verval en al jaren aandacht vraagt voor de slechte staat waarin het monument verkeert. Onbekend is of het om vandalisme of diefstal gaat.

Share on Facebook