Nieuws

De ontwikkelingen rondom kasteel Nijenbeek: 2007 - 2014

maandag, januari 13th, 2014

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van DulmenDe werkgroep Nijenbeek zet zich sinds 2007 in voor het behoud en de publieke toegankelijkheid van de Nijenbeek. Na zeven jaar onafgebroken inzet is het doel dan eindelijk in zicht: de Nijenbeek wordt geconsolideerd en moet uiterlijk in 2015 een nader te bepalen aantal dagen per jaar worden opengesteld voor publiek.

Lees verder »

Share on Facebook

Miljoenen voor aanpak kasteel Nijenbeek

woensdag, oktober 9th, 2013

nijenbeek-mozaiekVOORST - Voor de consolidatie van ruïne De Nijenbeek in Voorst stelt de provincie Gelderland een subsidie van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Provinciale Staten moeten dit besluit van Gedeputeerde Staten nog bekrachtigen.

Het definitieve besluit over deze subsidieverlening volgt in november. Rentmeester Pieter Witte van Landgoed De Poll, waartoe De Nijenbeek behoort, reageert verheugd: “Hiermee komt de consolidatie van De Nijenbeek een stuk dichterbij.” Volgens Witte is in totaal circa 3 miljoen euro nodig om verder verval van het ooit zo fraaie slot te voorkomen.

Share on Facebook

Middeleeuwse muziek bij Nijenbeek

zaterdag, juni 8th, 2013

VOORST - Het veldje voor Kasteel Nijenbeek in Voorst werd zondagmiddag opgefleurd met vrolijke middeleeuwse muziek. Onder het genot van een lekkere koek van Bakker Bril konden bezoekers zich verdiepen in de rijke geschiedenis van de oude ruïne.

Op de oude boom waren foto’s geprikt van vervlogen tijden. Stefan Rutgers van de Werkgroep Nijenbeek wil het kasteel graag behoeden voor verder verval.

Share on Facebook

Ideeën voor openstelling te vroeg

vrijdag, mei 17th, 2013

De Nijenbeek in volle glorie in 1891

De Nijenbeek in volle glorie in 1891

VOORST - Stel met ingang van 2015 van april tot en met september De Nijenbeek open op elke tweede en vierde zondag van de maand.

Tussen 10.00 en 17.00 uur kunnen vijfmaal maximaal dertig personen de ruïne bezoeken.

Dit stelt Werkgroep de Nijenbeek voor aan de gemeente. De groep denkt bijvoorbeeld ook aan rondleidingen voor scholieren uit de Stedendriehoek op de eerste en derde woensdag van de maand.

“De werkgroep is enthousiast, maar ook wat voorbarig”, zegt Pieter Witte, rentmeester van Landgoed De Poll, in een reactie. Als na het uitwerken van het consolidatieplan blijkt dat het onder voorwaarden mogelijk (en veilig) is De Nijenbeek te betreden dan werkt barones Van Lynden daar zeker aan mee, aldus Witte. “De werkgroep is jaren te vroeg met haar ideeën. Het is ook niet realistisch van 2015 uit te gaan. We moeten nog veel subsidies zien binnen te halen en willen geen valse verwachtingen bij het publiek wekken.”

Share on Facebook

Expositie over De Nijenbeek

donderdag, mei 16th, 2013

VOORST - ‘De mensen en De Nijenbeek door de eeuwen heen’, is het thema van een expositie op zondag 9 juni bij De Nijenbeek (13.30-16.00 uur).

Foto’s inzenden voor deze expositie kan via stefanrutgers@hetnet.nl. Hij is van Werkgroep de Nijenbeek.

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van Dulmen

Deze foto van de Nijenbeek werd gemaakt vanuit een luchtballon. Foto Annelies van Dulmen

Share on Facebook

Raad: stel ruïne Nijenbeek open

dinsdag, maart 5th, 2013

De Nijenbeek in 1920

De Nijenbeek in 1920

TWELLO/VOORST - Zodra het veilig is en uiterlijk in 2015 moet ruïne De Nijenbeek in Voorst een aantal dagen per jaar toegankelijk worden voor het publiek.

Daarnaast moeten het ontwikkelingsplan voor Landgoed De Poll en de revitalisatievisie voor De Nijenbeek tot één nieuw bestemmingsplan leiden.

Met onder meer deze opdrachten gaat het college onderhandelingen voeren met landgoedeigenaar barones A. van Lynden. Dit is het gevolg van een maandagavond aangenomen motie, die was ingediend door PvdA/GroenLinks, Gemeentebelangen, Liberaal 2000 en CDA. Deze fracties willen voorkomen dat de ruïne, die voor verdere aftakeling moet worden behoed (’consolidatie’), het ondergeschoven kindje wordt. De nadruk moet in hun ogen niet alleen komen te liggen op de plannen voor het landgoed, waaronder het renoveren van monumentale boerderijen en het op basis van erfpacht uitgeven van maximaal zeven nieuwe bouwkavels. De motie-indieners vinden dat moet worden bekeken of het landgoed een deel van de kavelopbrengst ‘kan’ gebruiken voor de aanpak van De Nijenbeek. Portefeuillehouder Jos Penninx zei dat dit de dekkings- en financieringsmogelijkheden voor het landgoed moeilijker maakt. De burgemeester kon wel leven met de motie. Hij zag de punten daarin als accentverschillen. Maarten Brand (VVD) was woedend over de motie, omdat die volgens zijn fractie geen enkele rekening houdt met de belangen van de landgoedeigenaar. VVD en D66 stemden tegen. Beide vrezen dat er ten aanzien van het landgoed en de ruïne over twee jaar nog niets is bereikt.

Share on Facebook

Toegankelijkheid De Nijenbeek heikel punt

dinsdag, februari 12th, 2013

nijenbeekseweg-056-05711 februari 2013 VOORST/TWELLO - Stel openstelling van De Nijenbeek als dwingende voorwaarde voor medewerking aan het conserveringsplan voor de ruïne. Deze oproep aan de gemeenteraad deed voorzitter Stefan Rutgers van Werkgroep de Nijenbeek maandagavond tijdens een druk bezocht rondetafelgesprek in het gemeentehuis in Twello.De werkgroep vreest dat barones A. van Lynden, de eigenaar van Landgoed De Poll, De Nijenbeek volledig wil afschermen voor het publiek.

Rentmeester Pieter Witte zei hierover dat de eerste prioriteit het veiligstellen van de ruïne is (lees: verder verval moet worden voorkomen) en dat het landgoed pas daarna kan kijken naar de mogelijkheid om De Nijenbeek al dan niet beperkt open te stellen. Het landgoed is bereid, aldus Witte, dit te zijner tijd te doen. Publiek toelaten op Open Monumentendag en het eventueel gedoseerd rondleiden van schoolklassen noemde Witte als denkbare voorbeelden. ,,De Nijenbeek bevindt zich wel in een zeer kwetsbaar natuurgebied”, plaatste de rentmeester als kanttekening.

De barones was zelf één van de insprekers. Zij gaf aan dat er op haar landgoed veel moet gebeuren waaronder de restauratie en renovatie van een aantal monumentale boerderijen. Helaas, zo gaf de barones aan, heeft het landgoed momenteel niet de financiën om de plannen te kunnen uitvoeren. Het uitgeven op basis van erfpacht van maximaal zeven nieuwe bouwkavels op De Poll en een (gehoopte) subsidie van de provincie moeten de financiering mogelijk maken.

,,Voor De Nijenbeek is een apart plan gemaakt. De ruïne is uit het landgoedplan gelicht, omdat hij aandacht vergt voor en op zichzelf”, aldus de barones.

In de papieren Stentor van woensdag volgt een uitgebreid verhaal over de ontwikkelingen rond Landgoed De Poll en ruïne De Nijenbeek.

Bron: De Stentor

Share on Facebook

De Nijenbeek als fotomozaïek

dinsdag, februari 12th, 2013

21 september 2012 VOORST - Ruïne De Nijenbeek aan de IJssel bij Voorst is in de afgelopen decennia ontelbare malen gefotografeerd vanuit alle denkbare hoeken en standen.

Op een oproep van Werkgroep de Nijenbeek reageerden zeventien personen, die samen 110 foto’s opstuurden. De Voorster fotograaf Daan van Noordhuizen heeft deze kiekjes gebruikt om tot een fraai fotomozaïek van De Nijenbeek te komen.

nijenbeek-mozaiek“De foto’s heb ik meerdere malen herhaald om het mozaïek samen met een aantal foto’s uit mijn eigen archief compleet te maken. In de aangeleverde foto’s zat te weinig blauw”, legt Noordhuizen uit. De fotograaf heeft zelf niet tot in den treure hoeven puzzelen met de foto’s om tot het gewenste resultaat te komen. Dit ingenieuze werk heeft hij aan een speciaal computerprogramma overgelaten.

Aan de foto-oproep was een wedstrijdelement verbonden. Werkgroep de Nijenbeek heeft de inzendingen van Annelies van Dulmen (foto vanuit een luchtballon) en de Eefje de Haan (De Nijenbeek in de herfst) uitgekozen als mooiste foto’s. Beide inwoonsters van Twello krijgen het mozaïek van De Nijenbeek op canvas.

Tijdens de Nazomermarkt in Voorst toont de werkgroep zondag naast het mozaïek fotomateriaal en informatie over de geschiedenis van de kasteelruïne. Voor de kinderen zijn er kleurplaten. Bakkerij Bril zorgt wederom voor Nijenbeekkoeken.

Share on Facebook

Erop of eronder voor de Nijenbeek

zaterdag, februari 2nd, 2013

De Nijenbeek in 1874 op een prent van Jacobus Craandijk. Bron: Wikimedia

Beste vrienden van de Nijenbeek,
Komende weken breken er spannende tijden aan die de toekomst van kasteel de Nijenbeek bepalen.
Vorige week hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voorst en de eigenaar van

landgoed “De Poll” een basisplan gepresenteerd voor landgoed de Poll met daarbij inbegrepen

kasteelruïne de Nijenbeek. Helaas constateren wij als werkgroep Nijenbeek, dat het wel en wee

van de Nijenbeek ondersneeuwt binnen het totale plan. Wij willen meer aandacht voor de Nijenbeek

en hopen daarbij op uw steun.


Het conceptplan wordt op het gemeentehuis in Twello besproken op:

Maandag 11 februari (vanaf 19:30 uur) in een rondetafelgesprek met de gemeenteraad. U kunt hierbij

aanwezig zijn of deelnemen.
Maandag 4 maart (vanaf 19.30 uur) in de gemeenteraadsvergadering waar u aanwezig mag zijn op de

publieke tribune.

Op 11 februari neemt werkgroep de Nijenbeek deel aan het rondetafelgesprek om de Nijenbeek nadrukkelijker

voor het voetlicht te brengen. Insteek is daarbij een publieke functie voor de Nijenbeek welke past binnen het

beschermde natuurgebied waarin de kasteelruïne ligt. Een bescheiden publieke functie kan de aandacht van de

maatschappij voor de natuur in de omgeving versterken, mits goed doordacht.

Graag willen we u vragen ons hierbij te ondersteunen. Dit kunt u doen door:
- Aanwezig te zijn op één of beide avonden op het gemeentehuis.

- Deze e-mail door te sturen naar zoveel mogelijk bekenden van u.

- Via social media uw netwerk te attenderen op deze avonden en het belang hiervan voor de Nijenbeek.

Nadere informatie over de huidige plannen kunt u vinden op de website van de Gemeente Voorst:

http://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=1036

Als werkgroep zetten wij ons in voor het behouden van kasteelruïne de Nijenbeek. Wij hopen hierbij op

uw steun.

Share on Facebook

Lot kasteelruïne in handen provincie

vrijdag, januari 25th, 2013

nijenbeekseweg-056-057VOORST - Van werkzaamheden aan de volgens kenners ‘Mooiste ruïne van Nederland’ is zeker dit jaar nog geen sprake. Wél is aan De Nijenbeek in Voorst sinds gisteren een officiële website gewijd.

Daarop staat de historie van de kasteelruïne beschreven en is er aandacht voor het omringende landschap. De site vermeldt ook het in 2012 bekendgemaakte plan om De Nijenbeek te ‘consolideren’. Zo noemen Olivier Graeven van Architectenbureau Braaksma & Roos en Martijn van der Steen van restauratie advies en begeleidingsbureau (RAB) de aanpak die nodig is om verder verval van De Nijenbeek te voorkomen. De insteek is dat de ruïne de ruïne moet blijven. Wel zijn maatregelen nodig om de constructie te verstevigen. Deze visie heeft de steun van organisaties zoals het Gelders Genootschap en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het Voorster college is ook voorstander. De beoogde aanpak van De Nijenbeek, die nog niet is uitgewerkt, kost circa 2,5 miljoen euro. Geld dat noch barones Van Lynden, eigenares van Landgoed De Poll waartoe de ruïne behoort, noch de gemeente Voorst heeft. Beide gaan zich bij de provincie hard maken voor een subsidie. Dit jaar volgt een flora- en faunaonderzoek.

Share on Facebook