Archief voor juni 2008

Plan voor restauratie Nijenbeek in de maak

zaterdag, juni 28th, 2008

zaterdag 28 juni 2008

VOORST - De kasteelruïne Nijenbeek aan de IJssel bij Voorst wordt onder handen genomen. Op verzoek van PvdA, D66, GroenLinks en CDA maakt het college van B en W een plan van aanpak om de ruïne te restaureren.

Dit wordt bevestigd door een woordvoerster van de gemeente. “Momenteel stelt het college met de eigenaar van landgoed De Poll een visie op. Er wordt bijvoorbeeld omschreven wat de cultuur-historische objecten in het gebouw zijn. De verwachting is dat er uiterlijk in september een voorstel komt.”

Stefan Rutgers van werkgroep De Nijenbeek is blij met dit besluit. “Dit is toch een klein mijlpaaltje. De gemeente erkent het nu als volwaardig monument en verplicht zich er zo ook toe om de Nijenbeek uit de vergetelheid te halen. We kunnen nu - figuurlijk - de vlag uit hangen.”

Voor de werkgroep komt dit nieuws op een goed moment. Morgen is namelijk een open middag bij de Nijenbeek en de werkgroep meldt dat dit ‘heugelijke feit’ niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Ook kunnen de bezoekers een petitie ondertekenen waarmee zij aangeven vóór het behoud van de ruïne te zijn.

Aan het eind van de middag is de prijsuitreiking van de tekenwedstrijd voor basisscholieren uit de gemeente Voorst. Zij mochten een tekening maken van de Nijenbeek, maar daaruit moest blijken hoe zij de ruïne op zouden knappen.

De open middag bij Nijenbeek duurt morgenmiddag van 13 tot 16.30 uur.

Share on Facebook

Gemeenteraad Voorst erkent Nijenbeek als historisch monument

maandag, juni 16th, 2008

Persbericht

Werkgroep ‘de Nijenbeek’ is zeer verheugd dat, tijdens de behandeling van de gemeentelijke programmabegroting op 16 juni j.l. , de ingediende motie van Martin Ooms namens de progressieve fracties (PvdA, GroenLinks en D66) aan de orde kwam. Daarin wordt ervoor gepleit om de ‘Nijenbeek’ bij dorp Voorst, zijnde een toeristische trekpleister, als volwaardig monument te gaan beschouwen. Men wil overleg met de eigenaresse over de opstelling van een consolidatieprogramma en de daarvoor benodigde geldelijke middelen putten uit het “Revolving fund Monumentenzorg”. De motie werd aangenomen met 10 stemmen voor (CDA en progressieve fracties). Liberaal 2000, VVD en GemeenteBelangen stemden tegen.

Een en ander valt prachtig samen met het feit dat op 29 juni a.s. er van 13:30 tot 16:00 weer een ‘open middag’ zal plaatsvinden bij Burcht de Nijenbeek. Na het doorslaande succes van de vorige ‘open middag’ heeft werkgroep ‘de Nijenbeek’ besloten er een jaarlijks evenement van te maken. Ook dit jaar zullen de leden van de werkgroep geïnteresseerden voorzien van de nodige informatie over de circa 777-jaar oude Burcht. Iedere bezoeker ontvangt daarbij kosteloos de nieuwe folder, die naast de wetenswaardigheden, ook een beeld van de slechte staat van de Nijenbeek zal bevatten.

Verder krijgen de bezoekers ook de kans hun ‘stem’ te laten horen, door middel van het tekenen van de petitie: ‘Ook ik teken voor het behoud van de Nijenbeek!’. Daarnaast zal er de gehele dag een muzikale ode aan de oude Burcht worden gebracht door middel van middeleeuwse muziek door het duo Ontfanck Gheselle. Net als vorig jaar levert Bakker Bril uit Voorst weer de enige echte Nijenbeekkoek (met nootdak), waarvan elke bezoeker er kosteloos een krijgt. Ten slotte zal er een prijsuitreiking plaatsvinden van een tekenwedstrijd voor basisscholieren uit de gemeente Voorst (zij konden de huidige Nijenbeek intekenen/kleuren in gewenste staat).

Share on Facebook